Home / ข่าวนครปฐม / ศาลนครปฐมนำร่องข้าราชการแต่งชุดไทยให้บริการรับAEC

ศาลนครปฐมนำร่องข้าราชการแต่งชุดไทยให้บริการรับAEC

8hh88ja5da8bckk5ib89k

ศาลจังหวัดนครปฐมนำร่องจนท.ใส่ชุดไทยปฎิบัติงานสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยและส่งเสริมมารยาทไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบพร้อมรองรับAEC

          วันที่ 9 มี.ค.59 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางมายังศาลจังหวัดนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม หลังได้รับการประสานงานว่า ข้าราชการประจำศาลและผู้พิพากษาได้สลัดชุดข้าราชการออก โดยเปลี่ยนมาใส่ชุดไทยเดิมหลากหลายยุคสมัยในอดีต มาให้บริการประชาชน เป็นการสร้างความแปลกใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยการแต่งชุดไทยของข้าราชการประจำศาลจังหวัดนครปฐมครั้งนี้ ผู้สื่อข่าว ได้รับการเปิดเผยจาก นายกิตติพงษ์ กลิ่นขจร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ว่า การแต่งชุดไทยของข้าราชการศาลฯเป็นไปตามงานยุทธศาสตร์ที่ 5 คือการยกระดับระบบงานธุรการศาล ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ และการให้บริการประชาชน ให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559  ศาลจังหวัดนครปฐมจึงจัดให้มีการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยด้วยผ้าไทยและมารยาทไทย โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ให้มีกิริยา วาจาที่ถูกต้องงดงาม และเหมาะสมกับกาลเทศะ อ่อนน้อม ถ่อมตน และให้บริการแก่ประชาชนดุจญาติมิตร
          นายกิตติพงษ์ กลิ่นขจร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม กล่าวอีกว่า เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน วัฒนธรรมของต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในทุกวิถีทาง โดยดูเหมือนว่าวัฒนธรรมต่างชาติมีอิทธิพลเหนือกว่าวัฒนธรรมไทย ทำให้วัฒนธรรมไทยถูกกลืนไปเรื่อยๆ ด้วยการแต่งกายตามสมัยนิยมของต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ ศาลจังหวัดนครปฐมจึงต้องมีการรณรงค์การแต่งกายชุดไทยด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมสืบสานให้ผ้าไทยอยู่คงคู่กับสังคมไทยตลอดไป อันเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย เพราะผ้าไทยมีลวดลายละเอียดอ่อน สวยงาม อ่อนช้อย ส่งผลให้ผู้สวมใส่รู้สึกมั่นใจตนเอง ด้วยความสง่างามและความมีเสน่ห์
          ตลอดจนการมีมารยาทไทย ซึ่งหมายถึงการมีกิริยา วาจา ใจ สุภาพอ่อนน้อม ย่อมเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างน่าชื่นชม การให้บริการและการต้อนรับประชาชนโดยมีหลักธรรมเป็นพื้นฐานจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  คือมีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข รวมทั้งมีความอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์  ยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข  นับเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ทำให้ประชาชนเกิดความนิยมเลื่อมใสศรัทธาต่อหน่วยงาน ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น การแต่งกายชุดไทยด้วยผ้าไทย รวมถึงการมีมารยาทแบบไทย ๆ ยังเป็นการเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย
          นางสาวอุไร  บุญนำเสถียร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า การรณรงค์ใส่ชุดไทยนอกจากจะเป็นส่งเสริมวัฒนธรรมสู่การต้อนรับ AEC แล้ว ยังส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของศาลจังหวัดนครปฐม ตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีความประทับใจในการแต่งกาย และการให้บริการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของศาลจังหวัดนครปฐม เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาลจังหวัดนครปฐม โดยร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้งประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทย และมารยาทไทย อันเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย โดยได้มีกำหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของศาลจังหวัดนครปฐม แต่งกายด้วยชุดไทยในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  และแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ นับจากนี้ไป
ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20160309/223851.html

แสดงความคิดเห็น

comments

Check Also

เปิดใจน้องสมาย! ช่างซ่อมรถสาวสวยยอดกตัญญูแห่งนครชัยศรี เผยชีวิตต้องผันตัวมาเป็นช่าง ตอนนี้ไม่ห่วงสวยแล้ว

วันที่ 7 ธ.ค. ผ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *