Home / ข่าวนครปฐม / สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมสรุปการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมสรุปการดำเนินงาน

2016043047517_th

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐมสรุปการดำเนินงาน

1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ ติดตามการปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ ศพก.ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม โดยมีนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธาน

2. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล นำนายธงชัยพัฒน์ ดีสวัสดิ์ เกษตรกรทำสวนมะนาวลอยฟ้า ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ออกบูธแสดงและจำหน่ายผลผลิตในงาน Startup Thailand ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีฯพณฯ พลเอกนายประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และเข้าเยี่ยมชมบูธ

3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่4) ของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม และกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสุขเกษม ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเลน

4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน

5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน ออกติดตามและเยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตร(เกษตรชีวภาพ) โรงสีข้าวชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าวแบบไม่ขัดสี งบประมาณจากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน (กยจ.) ณ หมู่ที่ 19 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน

6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน ร่วมประชุมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2562) และร่างแผนพัฒนาสามปี และพบประพูดคุย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ ของประชาชนภายในตำบลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน

7. สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการจัดจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC หมู่ 5 และหมู่ 10 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน โดยมีนายชวลิต ประทีป ปลัดอำเภอกำแพงแสน นายช่างโยธา อบต.กำแพงแสน และกรรมการ เข้าร่วมตรวจงานด้วย

8. สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีนายปัญญา สมวงษ์ เป็นวิทยากร มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย ณ ศพก. ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน

9. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 ณ ศพก.ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครปฐมบรรยายเรื่องบัญชีแก้จน..บัญชีชี้ทางรวย และในช่วงบ่ายได้มีพิธีปิดการอบรม ของรุ่นที่ 1 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม 50 คน

10. กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (ตามมาตรการที่ 4) ณ อำเภอดอนตูม

11. สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ศพก.ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน

12. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับเกษตรอำเภอสามพราน ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559 ทั้งนี้ได้ประสานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมในการให้ความรู้ และให้คำแนะนำในเรื่องระบบบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน

13. สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จัดพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม โดยมีว่าที่ร้อยตรีอานนท์ เชื้อเล็ก ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ศพก.ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี ในครั้งนี้.

ที่มา : บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

comments

Check Also

เปิดใจน้องสมาย! ช่างซ่อมรถสาวสวยยอดกตัญญูแห่งนครชัยศรี เผยชีวิตต้องผันตัวมาเป็นช่าง ตอนนี้ไม่ห่วงสวยแล้ว

วันที่ 7 ธ.ค. ผ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *