Home / ข่าวนครปฐม / เกษตรจังหวัดนครปฐมสนับสนุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ

เกษตรจังหวัดนครปฐมสนับสนุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ

55158_th

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และ น.ส.เชาวนีฐ์ โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เยี่ยมเยียนติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4)

 

ซึ่งเดิม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน เกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้สารเคมีในการปลูกพืช ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง มีผลให้สภาพดินมีความเสื่อมโทรม นอกจากนี้เกษตรกรได้รับสารเคมีในปริมาณมากและสะสมเป็นเวลานาน ทำให้มีสุขภาพที่อ่อนแอ เกษตรกรจึงได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาวิธีการลดต้นทุนในการทำการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง และบำรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม จึงได้มีแนวคิดในการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติให้ดีขึ้น จึงมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไร่ขิงขึ้น สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย

 

โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางระเบียบข้อบังคับระหว่างสมาชิก เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและยุติธรรมต่อสมาชิก มีการระดมเงินทุนจากสมาชิก เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มฯ ปัจจุบันมีสมาชิก 102 ราย ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไร่ขิง ยังได้รับการคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559 อีกด้ว

ที่มา : บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

comments

Check Also

เปิดใจน้องสมาย! ช่างซ่อมรถสาวสวยยอดกตัญญูแห่งนครชัยศรี เผยชีวิตต้องผันตัวมาเป็นช่าง ตอนนี้ไม่ห่วงสวยแล้ว

วันที่ 7 ธ.ค. ผ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *