Daily Archives: 11/03/2018

นครปฐมเปิดโครงการตำนานเมืองสมุนไพร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการตำนานเมืองสมุนไพร ณ บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที …

Read More »