Home / พระเครื่องนครปฐม

พระเครื่องนครปฐม

พระเครื่องนครปฐม

เปิดตำนาน “พญาเต่าเรือน” หลวงปู่หลิว แรงจูงใจในการสร้าง พร้อมหัวใจคาถา อานุภาพดีทุกด้าน แม้โดนคดี ยังช่วยเหลือได้..

ประวัติย่อหลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง นครปฐม. นามเดิม “หลิว” นามสกุล “แซ่ตั้ง” (นามถาวร) บุตร คุณพ่อเต่ง แซ่ตั้ง คุณแม่น้อย แซ่ตั้ง อาชีพ ทำไร่ ทำนา เกิด วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2448 ขึ้น 11  …

Read More »