Home / Tag Archives: กรมปศุสัตว์

Tag Archives: กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ดันโครงการปศุสัตว์ OK ชูร้านจำหน่ายมีตู้แช่เย็นช่วยคงคุณค่าเนื้อสัตว์

(จังหวัดนครปฐม) กรมปศุสัตว์ ชี้สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากฟาร์มถึงร้านจำหน่าย หนุนผู้ค้าเก็บเนื้อสัตว์ในตู้แช่เย็นช่วยคงคุณภาพสิน …

Read More »