Home / Tag Archives: ของดีนครปฐม 2559

Tag Archives: ของดีนครปฐม 2559

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม 2559

 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือของสำนักงานการท่องเที่ยวสมุทรสงคราม ส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม เทศบาลนค …

Read More »