Home / Tag Archives: งานนครปฐม

Tag Archives: งานนครปฐม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับอาจารย์ 2 อัตรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 2 อัตรา ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วุฒิ ปริญญาเอก ต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมัครที่งานบริหา …

Read More »

รับ 58 อัตรา สสจ.นครปฐม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง

  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้ 1.พยาบาลวิช …

Read More »