Home / Tag Archives: ชาวนา

Tag Archives: ชาวนา

นครปฐมจัดหาบ่อทรายทำแก้มลิงเพื่อช่วยชาวนารับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

นายนิมิตร คล้อยอรุณ ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ร่วมมือกับเจ้าของบ่อทราย พลิกวิกฤตภัยแล้งให้เป็นโอกาสสู้ภัยแล้ง เพื่อช่วยให้เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนาได้มีน้ำทำนาอย่างต่อเนื่อง ด …

Read More »