Home / Tag Archives: ทำนา

Tag Archives: ทำนา

นครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำนาแบบประหยัดน้ำ ใช้วิธีปลูกแนวใหม่เรียกว่า “เปียกสลับแห้ง”

วันที่ 26 ส.ค.2558 ที่ผ่านมา นายสุรพล ใจดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประธานเปิดงานกิจกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับกรมการข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จัดกิจกรรมงานวันถ่ายท …

Read More »