Home / Tag Archives: ทำบุญนครปฐม

Tag Archives: ทำบุญนครปฐม

นครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัดสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนตุลาคม 2558 วันนี้ (24 ต.ค.) ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนวัดสระกระเทียมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติ …

Read More »