Home / Tag Archives: นักศึกษาจีน

Tag Archives: นักศึกษาจีน

นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕8 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำนักศึกษาจีน หมู่เรียน 57/85 ซึ่งกำลังศึกษาในรายวิชาภาษาไทยในกฎหมายธุรกิจ จำนวน 19 คน และอาจารย์ 1 คน เข้าเยี่ยมชมและศ …

Read More »