Home / Tag Archives: ประตู

Tag Archives: ประตู

ชาวบ้านร้องปิดประตูน้ำ หลัง จนท.เปิดผลักดันน้ำเค็ม

เกษตรกรกว่า 200 ราย รวมตัวยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางเลน ให้เจ้าหน้าที่ปิดประตูระบายน้ำในคลองท่าสาร-บางปลา หลัง จนท. เปิดเพื่อผลักดันน้ำเค็มลงสู่แม่น้ำท่าจีน ทำให้น้ำในคลองซอยแห้งขอด ผลเจรจา จ …

Read More »