Home / Tag Archives: พิธีไหว้ครู

Tag Archives: พิธีไหว้ครู

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จัดทำพานสำหรับพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จัดทำพานสำหรับพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีที่ศักดิ์ของคนไทยมาช้านาน  ผมเชื่อว่าคนทุกคนต้องมีครูการสือทอดประเพณีที่ดีงาม จ …

Read More »