Home / Tag Archives: วิทยาลัยในวัง

Tag Archives: วิทยาลัยในวัง

‏ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กำลังการเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพช่างสิบหมู่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เป็นสถานศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวัง และ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนรา …

Read More »