Home / Tag Archives: สัญญาณดิจิทัลทีวี

Tag Archives: สัญญาณดิจิทัลทีวี

นครปฐม 1ใน42 จังหวัด ให้รีบใช้คูปองดิจิทัลทีวีล็อตแรกกับล็อต2ก่อนหมดเขตสิ้นเดือนนี้

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้แลกคูปองดิจิทัลทีวีมูลค่า 690 บาท ในพื้นที่ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวม 42 จังหวัด …

Read More »