Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญชวนคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ

ขอเชิญชวนคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครปฐม
ขอเชิญชวนคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับ และปรับทัศนคติที่ดีให้ผู้ดูแลคนพิการเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสภาวะความพิการของคนพิการ ให้คนพิการมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนคนพิการด้วยกันเอง

ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โดยท่านที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ-สกุล ชุมชน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม หรือทางโทรศัพท์ ☎️0-3496-6440-4 ต่อ 68,161

Facebook Comments

About admin

admin

Check Also

เทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ๒๕๖๒ ๑๕-๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

เทศกาลนมัสการปิ …