Home / สามพราน

สามพราน

สามพราน Sam Phran

เทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ๒๕๖๒ ๑๕-๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

เทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ๒๕๖๒ ๑๕-๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ – ชมพิธีแห่หลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้นจากแม่น้ำ พิธีเปิดงาน (๑๔ เมษายน ๒๕๖๒) – สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประเพณีแข่งเรือยาว (๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒) – มหรสพชมฟรี – การแสดงวัฒนธรรม – การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (๑๕-๒๓ เม.ย.๖๒ …

Read More »