Home / Tag Archives: ร้านสะดวกซื้อ

Tag Archives: ร้านสะดวกซื้อ

ดีเดย์!!! ห้ามร้านสะดวกซื้อ “ขายเบียร์สด” เริ่มวันนี้วันแรก

30 ต.ค. 61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในร้านค้า สะดวกซื้ …

Read More »